RePatriot AI: Sprijinim elaborarea și implementarea Strategiei de Inteligență Artificială a României

 

Potențialul Inteligenței Artificiale este imens în dezvoltarea afacerilor, comunităților și pentru îmbunătățirea vieții românilor.

 

RePatriot  a inițiat procesul de elaborare a Strategiei privind Inteligența Artificială conform principiilor de generare și asumare a proiectelor în Romanian Business Leaders. Demersul nostru are printre obiective contribuția la setarea unei viziuni, a unor direcții naționale de dezvoltare a soluțiilor și tehnologiilor de inteligență artificială, a proiectelor care ar aduce o viață mai bună pentru români, alături de generarea unor mecanisme care să încurajeze întoarcerea și oferirea de oportunități specialiștilor și în țară.

Crearea legăturilor antreprenoriale cu românii din diaspora este o prioritate pentru a consolida, prin eforturi comune, societatea românească. Ne dorim să contribuim la maximizarea beneficiilor adoptării soluțiilor de inteligență artificială și atenuarea riscurilor asociate și este important ca dezvoltarea și adoptarea AI să fie accelerată la nivel de țară pentru a face România o țară mai bună pentru toți românii.

Inteligența Artificială (IA) este un domeniu aflat la intersecția mai multor discipline (Informatică, Ingineria calculatoarelor, Neuroștiință, Statistică printre altele) și are ca obiectiv crearea de sisteme automate inteligente. Dezvoltarea rapidă a domeniului în ultimul deceniu indică potențialul său ridicat de a impacta toate sectoarele majore de activitate: asistență medicală, educație, administrație publică, mobilitate, servicii sociale, managementul afacerilor, divertisment și multe altele.

Deși beneficiile utilizării tehnologiilor bazate pe IA pentru îmbunătățirea vieții oamenilor și pentru creștere economică sunt semnificative, ele pot provoca și perturbări în societate, cum ar fi: creșterea decalajului economic între clasele sociale sau între țări dezvoltate și cele în curs de dezvoltare; restructurarea pieței muncii din cauza automatizării; folosirea abuzivă a datelor personale din cauza unor tehnologii intruzive și altele.

Pentru a maximiza beneficiile și a atenua, în același timp, riscurile asociate, este esențial ca dezvoltarea și adoptarea IA să fie dezbătută și planificată la nivel de țară, astfel încât eforturile tuturor părților interesate să fie coordonate într-un mod care să garanteze că bunăstarea tuturor cetățenilor este pusă în prim plan. Mai multe țări și-au creat deja strategii naționale de dezvoltare a domeniului (Canada, Anglia, Franța, Germania, China, India, etc.), iar Uniunea Europeană a cerut tuturor statelor membre să vină cu planuri de dezvoltare până la sfârșitul anului 2019.

 

Grup de lucru

Înțelegând importanța acestui domeniu, RePatriot – a creat un grup de lucru format din voluntari reprezentând mediul privat din România si din diaspora (vezi lista mai jos), pentru a elabora un set de recomandări pentru dezvoltarea și adoptarea tehnologiilor bazate pe IA în România.

Prima inițiativă a grupului a fost să lanseze un sondaj de opinie în organizațiile din România (companii, universități, etc.) pentru a culege informații despre proiecte existente în zona IA și pentru a înțelege atitudinea generală a publicului vis-a-vis de acest domeniu. Rezultatele sunt rezumate aici.

Ca pas următor, grupul a elaborat un document care:

 • subliniază necesitatea creării unei strategii naționale de dezvoltare a domeniul IA în România
 • identifică părțile interesate în dezvoltarea și adoptarea IA în România
 • recomandă direcții de dezvoltare prioritare în acord cu contextul național și european
 • propune o serie de proiecte menite să întărească legăturile dintre mediul privat și academic din România.

Viziune: Dezvoltare responsabilă

Îmbunătățirea nivelului de trai al tuturor cetățenilor prin dezvoltarea de tehnologii bazate pe IA care să ducă la creștere economică semnificativă și situarea României ca un contributor important al ecosistemului IA european și mondial.

Direcții prioritare

Pentru atingerea acestor obiective, toate sectoarele majore din România — privat, public și academic — trebuie să își uneasca eforturile și să creeze un mediu optim care să asigure:

 • crearea, atragerea și reținerea talentului în IA în România;
 • dezvoltarea de concepte, metode și soluții inovative prin cercetare în domeniul IA;
 • industrializarea ideilor de cercetare din IA;
 • dezvoltarea cadrului legal pentru adoptarea eficientă a soluțiilor bazate pe IA în mediul public și privat;
 • colectarea eficientă de date (open-data) necesare în dezvoltarea soluțiilor IA;
 • promovarea colaborărilor la nivel european și mondial, în particular în domeniul educational si de cercetare.

Domenii de impact

 • Agricultură și mediu înconjurător
 • Medicină, asistență medicală și acces la servicii medicale
 • Educație
 • Infrastructură, Smart City, mobilitate
 • Sector energetic, producție și distribuție
 • Fabricarea de mașini și echipamente
 • Administratea afacerilor, sistem bancar, servicii IT, cybersecurity
 • E-guvernare și administrație publică
 • Turism, divertisment
 • Siguranța cetățeanului
 • Securitate și apărare națională

Programe și proiecte existente în domeniul Inteligenței Artificiale în România

 • în educație și diseminarea cercetării: programe de masterat și doctorat în IA (Universitatea Politehnica București, Universitatea București, Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea AI Cuza Iași); școli de vară și workshop-uri (EEML, SSIMA); conferințe (RAAI)
 • în cercetare și dezvoltare: mediul academic – institutele Academiei Române (RACAI, IMAR) și sectorul privat – companii IT, RIST.

Notă: Această listă nu este exhaustivă. Lucrăm la popularea ei cu proiecte și inițiative în domeniul IA din România.

Proiecte propuse

 • Crearea unui parcurs educațional în STEM (incluzând IA) coerent, integrat, de la nivel de școală primară până la universitate, care să asigure pieței muncii din Romania necesarul de specialiști în IA.
 • Program de instruire a profesorilor de liceu din România și din Europa pentru predarea disciplinei IA la nivel de liceu.
 • Program de masterat internațional pe IA într-o universitate din România.
 • Catedre de IA cu finanțare privată în universități de stat sau private.
 • IA pentru Fizica de înaltă putere în jurul laserului de la Măgurele.
 • Sistem inteligent de acces la informații medicale pentru populația din mediul rural.
 • Corpus de limbă română.
 • Eficientizarea sistemului de transport în mediul urban prin folosirea de tehnologii inteligente (e.g. semafoare inteligente, gestionarea automatizată a mijloacelor de transport în comun).
 • Eficientizarea aparatului judiciar (e.g. transcriere automată a înregistrărilor audio din sălile de judecată).
 • Sistem inteligent de localizare a persoanelor dispărute pentru combaterea traficului de persoane.

Toate proiectele propuse vizează îmbunătățirea nivelului de trai în România și încearcă să transforme România într-o țară europeană modernă, cu un sistem educațional și de cercetare de calitate, aliniat la normele europene.

Etape următoare de lucru

 • crearea de grupuri de lucru specializate pe fiecare dintre domeniile de impact identificate; pe educație și sănătate au fost create deja grupuri;
 • identificarea de surse viabile de finanțare.

Echipa de elaborare RePatriot AI a fost coordonată de: Marius Bostan – Repatriot Inițiator & Serial Entrepreneur, Aurelian Ionescu – Strategic Management Evangelist, Emanuela Modoran – Executive Director, Andrei Nagy – Head of Sales, Răzvan Pașcanu – Research Scientist in Machine Learning, Viorica Pătrăucean – Research Scientist in Machine Learning, Eugen Popescu – Cyber Security Specialist, Gabriel Prefac, Business Transformation and Automation Manager, cu sprijinul mai multor membri din sectorul academic și privat din România.

Această inițiativă este deschisă tuturor celor interesați, iar pentru sugestii legate de propunerile de mai sus vă rugăm să ne contactați la contact@airomania.eu, cc office@repatriot.ro.

Pagină dedicată eforturilor pe Inteligență Artificială în România disponibilă la https://www.airomania.eu.


Articole despre Repatriot AI

Inițiativă sprijinită de Banca Transilvania